Расстояние
от Гданьска


История дворца

1339 r. – Nadanie Przyjaźni (Priyesen) sołtysowi Janowi na prawie chełmińskim przez komtura Gdańskiego, Henryka Richtera

1457 r. – Król Kazimierz Jagiellończyk darowuje wieś burmistrzowi Gdańska Reinholdowi Niederhoff

1561 – 1570 r. – Wzmiankowani kolejni właściciele rodziny Niederhoff wyznania Luterańskiego
Przyjaźń określona jest jako królewszczyzna

1648 – 1682 r. – Jako właściciel określony jest Barez (Bartsch) z Niestępowa
Początek XVIII w.  – Majątek przechodzi w ręce rodziny Goltz

1779 r. - Nowy właściciel dóbr w Przyjaźni von Mitschel

1820 r. - Przyjaźń przechodzi na własność rodziny von Kleist

1886 r. – Majątek w Przyjaźni łącznie z folwarkami Lichtenfeld, Bilerfeld, Neufeld oraz gruntami w Skrzeszewie posiada łączną powierzchnię 1914 ha, 658 mieszkańców oraz 53 domostwa.

1891 r. – powierzchnia łączna dóbr wynosi 2007 ha. Dają one roczny dochód 10.139 marek. Całością rozporządza „Frau von Kleist-Excellens”

1903 r. – Przyjaźń określona jest jako dobro rycerskie, posiada powierzchnię 1992 ha. Wzmiankowany jest dwór i ogród. Właścicielem jest porucznik Ferdinand von Kleist

Po 1945 r. – Majątek przechodzi na własność Kartuskiego Przedsiębiorstwa Gosp. Rolnej Oddział w Przyjaźni. Po reorganizacji całością zarządza PGR Przyjaźń zrzeszony w Kombinacie Rolnym w Leźnie.

1967 r. – Remont częściowy dworu

1996 r. – Dwór oraz park przechodzą na własność „Przyjaźń” sp. z o.o.

2008 r. – Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych dworu. Budynek zostaje rozebrany do fundamentów i odbudowany pod nadzorem konserwatora zabytków.

2012 r. – Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych parku.


(c) Pałac Kościeszy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Adres: ul. Łapińska 1, 83-331 Przyjaźń
tel. +48 58 684 95 32 fax +48 58 684 95 32 tel.kom. +48 537 336 864 Adres e-mail: marketing@palackoscieszy.pl. Projekt i wykonianie Visithotels PL